{idkey=6485b0[url=https%3A%2F%2Fwww.cristian-herrera.se%2Fsv%2Fsv%2Fsidor%2Fdata-ordlista%2Fklient][title=Klient][desc=]} {cmp_start idkey=3341[url=https%3A%2F%2Fwww.cristian-herrera.se%2Fsv%2Fsv%2Fsidor%2Fdata-ordlista%2Fklient][title=Klient][desc=]}

Ett program som används för att nyttja en viss tjänst som sköts av en server. Din webbläsare och ditt e-post program är 2 exempel på detta

{cmp_end}
{idkey=6485b1[url=https%3A%2F%2Fwww.cristian-herrera.se%2Fsv%2Fsv%2Fsidor%2Fdata-ordlista%2Fklient][title=Klient][desc=]}