{idkey=7908b0[url=http%3A%2F%2Fcristian-herrera.se%2Fsv%2Fblog%2Fwebben%2Fsvea-hovr%C3%A4tt-har-funnit-dommaren-i-tpb-m%C3%A5let-icke-j%C3%A4vig][title=Svea+hovr%C3%A4tt+har+funnit+dommaren+i+TPB+m%C3%A5let+icke+j%C3%A4vig][desc=]} {cmp_start idkey=3390[url=http%3A%2F%2Fcristian-herrera.se%2Fsv%2Fblog%2Fwebben%2Fsvea-hovr%C3%A4tt-har-funnit-dommaren-i-tpb-m%C3%A5let-icke-j%C3%A4vig][title=Svea+hovr%C3%A4tt+har+funnit+dommaren+i+TPB+m%C3%A5let+icke+j%C3%A4vig][desc=]}

Ja, vad säger man?

Detta kan man läsa idag i både DNDN och på IDGIDG.

Nä, jag saknar ord, läs artiklarna och döm själva....

jag pallar inte ens kommentera saken.

{cmp_end}
{idkey=7908b1[url=http%3A%2F%2Fcristian-herrera.se%2Fsv%2Fblog%2Fwebben%2Fsvea-hovr%C3%A4tt-har-funnit-dommaren-i-tpb-m%C3%A5let-icke-j%C3%A4vig][title=Svea+hovr%C3%A4tt+har+funnit+dommaren+i+TPB+m%C3%A5let+icke+j%C3%A4vig][desc=]}